国立民族学博物館(みんぱく)は、博物館をもった文化人類学・民族学の研究所です。

PAMBANSANG MUSEO NG ETNOLOHIYA - eksbisyon na espesyal - KULTURANG ETNIKONG TUMATAWID SA HANGGANAN

KALENDARYO
Nalalaman natin sa kalendaryo ang paglipas ng panahon.Panahon na hindi tulad ng relo na sinusukat sa oras kundi panahon na sukat sa araw na nagiging linggo hanggang maging buwan at taon.Ang kalendaryong Kristiyano ang ginagamit na batayan sa mundo ngayon subalit maraming uri ang kalendaryo sa mundong ito.Makikita natin ang kultura ng isang lahi sa kalendaryong gamit nila dahil nakasaad dito ang mga pistang mahalaga sa kanila at sa kanilang lipunan.
(NAKAMAKI Hirochika)

image
[PREV] 1F MAP [NEXT]