国立民族学博物館(みんぱく)は、博物館をもった文化人類学・民族学の研究所です。

PAMBANSANG MUSEO NG ETNOLOHIYA - eksbisyon na espesyal - KULTURANG ETNIKONG TUMATAWID SA HANGGANAN

PELIKULANG GAWA SA INDIA
Ang India ay namumuno sa paggawa ng pelikula sa mundo ngayon at ang mga pelikulang ito ay pumapasok dito sa pamamagitan ng South East Asia, at sumisikat hindi lamang dito kundi sa ibat' ibang bansa na rin.Ang dahilanay ang paggamit ng madaling maintindihang kuwento na sinasamahan ngnakakaaliw na musika at sayaw.Sa India makikita kahit saan ang mga malalaking poster na nagaanunsiyo sa mga pelikulang ito.Ang tugtugin at mga kanta na maririnig sa pelikula ay pinatutugtog rin sa TV at radyo.Ang kamurahan ng video tapes, cassette tapes at CD's ng mga pelikulang ito ay isa pa sa dahilan ng madaling pagtawid nito sa hangganan ng mga bansa.
(SUGIMOTO Yoshio)

image
[PREV] 1F MAP [NEXT]