国立民族学博物館(みんぱく)は、博物館をもった文化人類学・民族学の研究所です。

PAMBANSANG MUSEO NG ETNOLOHIYA - eksbisyon na espesyal - KULTURANG ETNIKONG TUMATAWID SA HANGGANAN

MUSIKA
Sa simulat-simula pa ng panahon ang musika ay walang kinikilalang hangganan na kultural.May nagaakala na ang pagtanyag ng musika ay dahil sa media subalit kadalasan ang musika ay dala ng mga dumadayo at nagiging tanyag dahil sa pagmamalasakit nila at sa mga aktibidad ng mgapang-edukasyong organisasyon.Ang musika ay tinutugtog ng mga dayuhan upang maalala ang sariling kultura at tinutugtog naman ng kanilang mga anakupang hindi malimutan ang pinangalingan kultura.Sa pagtugtog at pagpakinig sa sariling musika napapanatili nila ang kasarilinang madali mawala sa ibang bansang pinasukan.Sa pamamagitan ng mga aktibidad ng mga pang-edukasyong organisasyon naman, napapakilala ang musika ng iba't ibang kultura.Sa pagtanghal na ito bibigyan namin kayo ng halimbawa ng musikang walang kinikilalang hanggana na kultural tulad ng Taiko sa Hilagang Amerika,musika ng Okinawa sa Osaka at Gamulan sa Japan.
(TERADA Yoshitaka, FUKUOKA Shota)

image
[PREV] 1F MAP [NEXT]