国立民族学博物館(みんぱく)は、博物館をもった文化人類学・民族学の研究所です。

PAMBANSANG MUSEO NG ETNOLOHIYA - eksbisyon na espesyal - KULTURANG ETNIKONG TUMATAWID SA HANGGANAN

MAPA
Ng matapos ang panahon ng "great discoveries" kung tawagin, unang ginuhit sa Europa ang mapang nagpapakita ng lunan ng iba't ibang lahi ng tao sa mundo.Dahil dito maraming lahing etniko ang nakilala at sa pamamagitan ng mapang ito ay nakita ng mga taga-Europa ang kanilang relasyon at lagay ng kanilang situasyon sa mundo.
(SAITO Akira)

image
[PREV] 1F MAP [NEXT]